Home / Visi dan Misi Rumah Sedekah
Rumah Sedekah

Visi dan Misi Rumah Sedekah

VISI

Mengelola Sedekah Zakat & Wakaf agar berbarokah dengan amanah dan professional

MISI

  • Membangun sistem managerial kelembagaan yang amanah, profesional, Innovatif dan
  • Mengelola Zakat, Infaq dan Shodaqoh dengan transparan dan tertib administrasi untuk kesejahteraan umat dan membantu muzakki menjalankan ibadah sesuai dengan syariat Islam
  • Membangun asset-asset ummat dalam sektor ekonomi, pendidikan dan dakwah.
  • Mewujudkan kaum dhuafa’ dan yatim secara bertahap menjadi muzakki (orang yang mampu) sehingga Bangkit dari kemiskinan menuju kemandirian.

BRAND VALUE

Amin

Menjalankan usaha dengan profesional, transparan dan amanah

Barokah

Senantiasa beramal untuk memperoleh barokah ilahi dengan tepat penyaluran

Insaniyah

Memfasilitasi segala upaya kemanusiaan dengan tulus kepada seluruh umat islam tanpa mengenal kelompok.