Program

Santunan Mustahiq Zakat

Memberikan bantuan kepada tujuh jenis mustahiq zakat (fakir, miskin, Ibnu sabil, Ghorim (banyak hutang), fi sabilillah, amil, mualaf) melalui dana zakat yang terkumpul di Yayasan.