Browsing Category

Tazkiyatun Nafs

Sujudku Hanya UntukMU

Ketika tidak ada bahu untuk menangis, maka bersujudlah. Ketika hidupmu penuh dengan beban yang seakan menghimpit dada, Bersujudlah..... Karena sujud ialah posisi yang dekat antara dirimu wahai dengan Alloh, sang Rahman Rahiim…

8 Sifat Wanita Mulia

Dalam Islam, wanita memiliki kedudukan yang istimewa. Dan tidak ada satu agama pun diluar Islam yang memuliakan wanita sebagaimana islam memuliakannya. Dan ini adalah beberapa Sifat Wanita Mulia dan dimuliakan Islam 1- Menutup Aurat…

Membaca Al-Qur’an Menjauhkan dari Maksiat

Menjauhkan Maksiat Dengan Membaca Al-Qur’an Ciri khas al-Qur’an adalah membacanya ~baik lancar atau terbata-bata~ dinilai ibadah.  Berbeda dengan kitab lain. Pahala membaca al-qur’an dihitung huruf per huruf sedangkan membaca kitab lain…

Ku Tunggu Celupan Tangan-Mu Ya Rahman

Letih, sedih, dan kelelahan dalam menjalani ketaatan didalam penghambaan kepada Alloh adalah lumrah dan wajar, karena kita semua bukan malaikat yang selalu kuat dalan mentaati Alloh,-rabbul izzati,- karena manusia ialah makhluq lemah…

Bahaya sifat munafik

Kaum munafik jauh lebih berbahaya dibandingkan musuh Islam yang nampak dari kalangan kaum kafir. Sebab mereka adalah orang Islam dan berbaju Islam tetapi mereka bekerja untuk menghancurkan Islam dari dalam. Perang Tabuk adalah salah satu…

Bahayanya sifat sombong

Salah satu hal yang dapat menjadikan amal saleh rusak adalah rasa bangga pada diri sendiri, merasa bangga pada diri sendiri merasa cukup dengan itu dan bersikap sombong. Penyakit yang berbahaya yang dapat merembes masuk untuk menjadikan…

Sekilas penjelasan atau Pengertian Amanah Dalam Islam

Amanah adalah segala sesuatu yang dibebankan Allah kepada manusia untuk dilaksanakan (Q.S. 32 : 72) yang tercakup di dalamnya khilafah ilahiyah (khalifat allah, ibad allah), khilafah takwiniah (al-taklif al-syar'iah) dalam kaitannya dengan…